Home » Missie & Visie

Missie & Visie


Missie

Onze missie is het bijdragen aan het verspreiden van sprankels Levenslust!

 

In de verschillende rollen die wij in de loop van ons leven toebedeeld krijgen – of op ons nemen – wordt vaak veel van ons verwacht. Velen van ons krijgen te maken met levenssituaties die veel stress geven, verdriet doen, gevoelens  van machteloosheid en eenzaamheid kunnen oproepen. Draagkracht en draaglast kunnen uit balans raken.

Hierdoor verliezen wij, soms ongemerkt, onze Levenslust of een deel daarvan. Wij leven wel, maar niet ten volle.

 

Wij kijken naar het leven vanuit verschillende perspectieven.

Hierbij maken wij gebruik van Westerse en Oosterse inzichten. Hoe kunnen wij onze Levenslust  verbeteren en vast houden. Levenslust verhoogt ons welbevinden en momenten van geluk én zij maakt de wereld een beetje mooier!

 

Door sprankels Levenslust te verspreiden hopen wij hier positief aan bij te dragen.

 


Visie

De visie die wij met Levenslust 45plus willen uitdragen, berust mede op onze eigen zoektocht en onze wederzijdse ervaringen in ons leven tot nu toe. Wij hebben beide een holistische levensvisie ontwikkeld. Wij gaan ervan uit dat wij bestaan uit een fysiek, mentaal en energetisch lichaam, die nauw met elkaar samenwerken en elkaar beïnvloeden.  Zij maken ons tot mens en hoe wij ons als mens ontwikkelen. Hoe wij ons verhouden tot onszelf, tot elkaar en tot de wereld.

In het kleine en in het grote. 

 

Wanneer wij ons meer en meer bewust worden van onze blinde vlekken, belemmeringen en verborgen trauma’s wordt onze blik op onszelf en de wereld verruimd.

Wij merken dat wij meer keuzevrijheid krijgen, ook in moeilijke tijden en situaties. We worden meer flexibel, aandachtiger, Levenslustiger, meer vergevingsgezind naar onszelf en anderen en voelen meer liefde.

 

Deze visie is onze inspiratiebron om onze kennis en ervaringen met anderen te delen.